Contact

Familie Hoogendoorn-Maijers

Julianalaan 15
5161 BA Sprang-Capelle
Telefoon 0031 (0)416-273413
Mobiel: 0031 (0)6-20745176
Email: info@hoogehoeve.nl

Betaalgegevens:
t.n.v. H. Hoogendoorn
IBAN: NL57 ABNA 0534546455
BIC: ABNANL2A

De route naar de Hooge Hoeve

Als je wilt reserveren, dan verzoeken wij je telefonisch contact op te nemen of een e-mail te sturen naar info@hoogehoeve.nl

Bij een reserveringsaanvraag wordt een optie gegeven van 24 uur.

Contact
Bed and Breakfast de Hooge Hoeve te Sprang-Capelle

Privacy en algemene voorwaarden

Uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s) e.d. worden door ons zorgvuldig bewaard. Wij zullen niet zonder uw toestemming deze gegevens aan derden verstrekken, behalve als wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting.

Wij hebben een reglement laten maken conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit uitgebreide reglement ligt in onze B&B voor u ter inzage. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan horen wij dat graag.